Historie

HISTORIE TJ SOKOL

 

1893 – ZALOŽENÍ BRATREM MICHALEM HRADECKÝM, STAROSTA BRATR JOSEF SVATÝ

1897 – první župní slet v Jičíně

1898 – starosta bratr Antonín Janda

1900 – pořádání plesů a tanečních zábav ve třech Roprachtických sálech

1911 – místní cvičení předcházející všesokolskému sletu

1912 – všesokolský slet v Praze za naší účasti

1914 až 1918 – 1. světová válka, činnost pozastavena

1919 – zasazení lípy svobody na obecním pozemku u požární zbrojnice (lípa tam je dodnes)

1928 – bratři se zúčastnili odhalení pamětní desky Dr. Františka Farského

1941 (12.4) – činnost sokola zakázána, písemnosti a cvičební nářadí zabaveny místní četnickou stanicí

1946 (13.1.) – první poválečná valná hromada, starostou zvolen Michal Svatý, další starostové: Břetislav Zeman, Jaroslav Prajzler, Jiří Franc a v současnosti Věra Francová – Nosková

1974

– řádně vedena kronika, k nahlédnutí na TJ

1994

– zakoupena a postupně opravována hospoda „U Tichánků“

2008

– renovace opony na sále hospody „U Tichánků“

– vybudování ubytování

2012

– přístavba přísálí a sociálního zařízení

2014

– rekonstrukce střechy na budově

– oprava uhelny

– oplocení hřiště TJ SOKOL

– stavba tribuny na hřišti TJ SOKOL