Historie

HISTORIE TJ SOKOL

 

2022

 • Oprava schodiště
 • Otevření naučné stezky – terénní hry

2021

 • Oprava podlahy sálu, nosných krovů a podsálí

2019

 • Zakoupení skákacího hradu pro děti

2018

 • Zakoupení vybavení na dětské hřiště

2017

 • Zakoupení trampolíny a ozvučení

2016

 • První divadelní představení místních ochotníků
 • Zakoupení party stanu
 • Malování sálu

 2015

 • Výměna kamen v šenkovně
 • Založení webových stránek
 • Vrácená půjčka obci
 • Založen divadelní spolek

2014

 • rekonstrukce střechy na budově
 • oprava uhelny
 • oplocení hřiště TJ SOKOL
 • stavba tribuny na hřišti TJ SOKOL

 2012

 • přístavba přísálí a sociálního zařízení

2008

 • renovace opony na sále hospody „U Tichánků“
 • vybudování ubytování

 1994

 • zakoupena a postupně opravována hospoda „U Tichánků“

 1974

 • řádně vedena kronika, k nahlédnutí na TJ

1946 (13.1.)

 • první poválečná valná hromada, starostou zvolen Michal Svatý, další starostové: Břetislav Zeman, Jaroslav Prajzler, Jiří Franc a v současnosti Věra Francová – Nosková

1941 (12.4)

 • činnost sokola zakázána, písemnosti a cvičební nářadí zabaveny místní četnickou stanicí

 1928

 • bratři se zúčastnili odhalení pamětní desky Dr. Františka Farského

 1919

 • zasazení lípy svobody na obecním pozemku u požární zbrojnice (lípa tam je dodnes)

 1914 až 1918

 • světová válka, činnost pozastavena

 1912

 • všesokolský slet v Praze za naší účasti

 1911

 • místní cvičení předcházející všesokolskému sletu

1900

 • pořádání plesů a tanečních zábav ve třech Roprachtických sálech

1898

 • starosta bratr Antonín Janda

1897

 • první župní slet v Jičíně

1893

 • ZALOŽENÍ BRATREM MICHALEM HRADECKÝM, STAROSTA BRATR JOSEF SVATÝ