Opona

Tradice divadla v Roprachticích sah až do 18.století, hrálo se na různých místech Roprachtic, avšak první stálé divadlo se datuje k roku 1923, kdy hostinský Tichánek dostavěl nový taneční sál a vyšel vstříc ochotníkům, kteří v tomto roce založili spolek pod názvem Divadelní odbor sdružených spolků v Roprachticích. K tanečnímu sálu totiž nechal vystavět stálé jeviště a zadal u jilemnické firmy Lev zhotovení divadelní opony. Na uhrazení nákladů byla uspořádána sbírka formou veřejné výpůjčky.

První představení se konalo 28.října 1923, kdy naše republika slavila 5.výročí samostatnosti.

Zde dovolte citát z místní kroniky, vážící se k tomuto, pro obec obzvláště význámnému dni:

„… a navečer pak téhož dne sál naplněn do posledního místečka i galerie obsazena, všude slavnostní nálada. A když pak ponejprv se zvedla opona, na které jest od mistra Jana Lva namalován Jelení příkop, velebné Hradčany a chrám sv.Víta ze severní strany, baldachýn a dole znak země české, tu jistě každý ten návštěvník byl pln dychtivosti po věcech příštích.“

Během následujících let se zde hráli i operety a mnoho dalších vystoupení. Několikaleté přestávky pak způsobila druhá světová válka či totalitní zákazy autorů na indexu.

Toliko z historie divadla vezdejšího, kterou od počátku provázelo nesčetné vytažení a stažení opony již zmíněné.

Rozpočet na restaurátorské práce byl odbornou firmou vyčíslen na 250 000 Kč.

Jelikož se musel nechat vyrobit i nový rumpál, navíjecí mechanismus opony, tak se rozpočet rozrostl o dalších cca 100 000 Kč.

 

 

       Vybráno bylo od 29.12.2007 ke 26.9.2008

k úspěšnému zrestaurování opony a jejího rumpálu 350 753 Kč:

 

Přispěli:

 

TJ Sokol Roprachtice 4 080 Kč
Divadelní spolek Větry  2 000 Kč
Jiří Mazánek  1 000 Kč
pí.Petrová   500 Kč
Jiřina Kejnovská 1 000 Kč
p.Novoměstký    70 Kč
Robert Kop   200 Kč
p.Hartig    200 Kč
SDH Roprachtice 620 Kč
25.1.08 schránka na příspěvky   405 Kč
26.1.08 schránka na příspěvky 465 Kč
ČČK Roprachtice  375 Kč
Petr Mazánek   500 Kč
Jan Pacholík 2 600 Kč
pí.Miksánková 50 Kč
Lada Lukešová a Milena Nosková 412 Kč
pí.Bochová 200 Kč
Aleš Kučera a Zdena Nosková 1 882 Kč
16.2.08 schránka na příspěvky 144 Kč
TJ Sokol Roprachtice z maškarního bálu 970 Kč
Zdena Pacholíková 4 500 Kč
Josef Nosek st. 1 050 Kč
Stanislav Kučera 100 Kč
Miloslav Kos 100 Kč
Věroslav Kos 100 Kč
Obecní úřad Roprachtice 40 000 Kč
Eliška Jandová 100 Kč
Josef Malík 100 Kč
Věra a Josef Noskovi 500 Kč
Cejnarovi 3 000 Kč
p.Sunega 100 Kč
Roubalovi 100 Kč
Lada Lukešová 50 Kč
Bubeníkovi 100 Kč
Věra Pacholíková 200 Kč
Marie Nováková 400 Kč
9.3.08 schránka na příspěvky 385 Kč
Vladimír Jadrný 300 Kč
TJ Sokol Roprachtice (vstup z divadla) 2 000 Kč
Honza Füši 500 Kč
Čenda z Prahy 100 Kč
Marie Matoušková 100 Kč
Ing.Ivo Kejnovský 5 000 Kč
pí.Bažantová 300 Kč
Tulachovi 1 000 Kč
Alfred Adametz 1 500 Kč
Jan Nosek 1 500 Kč
Jan Kejnovský 3 000 Kč
Myslivecké sdružení Roprachtice 1 000 Kč
manželé Petřinovi 500 Kč
Jindra Janáčová 3 000 Kč
Jiří Hradecký 2 500 Kč
Ivo Schotta 10 000 Kč
Krajský úřad Liberec 250 000 Kč
Šebkovi 200 Kč

 

Všem, kdož přispěli, převelice děkujeme.